Vi utmanar er!

Vi stödjer de svenska bönderna som är drabbade av torkan, genom att enbart köpa svenskt kött.
Nu utmanar vi er alla att göra samma sak, och genom detta gör vi en gemensam social samhällsinsats.