Anpassade vårdlösningar

Virserums Behandlingshem har möjlighet att erbjuda anpassade vårdlösningar.

  • Vård i enskildhet (Exempelvis när den unge behöver insatser i eget boende med personal under en viss tid av olika orsaker eller pga speciella behov.)
  • Anpassad inskrivning (Exempelvis att den unge kan behöva landa och anpassas in i ett gruppsammanhang eller har ett mående som gör det svårt att visat i gruppsammanhang initialt. )
  • Anpassad utskrivning (exempelvis där den unge får arbete med att visa ansvar och förmåga till att vara mer självständig, och där ett enkilt boende kan vara ett alternativ men ändå nära verksamheten.)
  • Tillfällig time out. (kan exempelvis innebär att den enskilde får tid med sig själv från gruppen.)
  • Gravida  unga flickor (med särskilda behov, riskbeteende, skydd, väntan på annan plats mm.)

Strax intill vår huvudbyggnad har vi en godkänd sidobyggnad med utrymmer för boende, allrum personalrum, duschar och toaletter samt träningsrum.
I denna boende del kan vi skapa individuella vårdlösningar genom att erbjuda vård i avskildhet/enskildhet.
Det kan bland annat innebära att ungdomen behöver behandlas individuellt utan påverkan eller blir störd av andra ungdomar. Vi kan arbete med trygghets och skyddsfaktorer, samt övervaka vid starka riskbeteende. 
I detta boende kan vi även genomföra kortare placering i enskilt boende t.ex. vid inskrivning, för att genomföra probleminventering och riskbedömning mm. Vi har möjlighet att med hjälp av boende i enskildhet jobba med att exponera den enskilde in i sociala sammanhang eller snabbt kunna backa tillbaka om det finns risk för sammanbrott.
Målet är att vård i enskildhet ska vara så kort som möjligt och tillsammans med placerare planera och utvärdera vården löpande så den  så snart som möjligt kan övergå i gemensam vård i mer normaliserade förhållanden.

Vid vård i enskildhet finns det i huvudsak två personal i tjänst med den unge, för att säkerställa och minimera risker.

Har ni frågor och funderingar kring detta, så tveka inte att kontakta oss.