Målgrupp & Behandling

Målgrupp


Vår målgrupp är unga killar och tjejer 14-19 år som har någon form av beteendeproblematik, psykosocial problematik, riskbeteende, normbrytande beteende, svårt att upprätthålla sociala funktioner, har provat på droger, har begått enstaka brott.Längst ned på sidan kan ni lada ned vårt tillståndsbevis.

Behandling

Behandlingen består av individuellt anpassat behandlingsprogram. Varje ungdom har en egen kontaktperson som ansvarar för den unges behandling och behov under placeringen. Behandlingen består av tydlig målfokuserade insatser där den unge är i centrum och motiveras till hög delaktighet.
Behandlingsmetoderna består av motiverande samtal, KBT inriktad behandling med möjlighet till terapi med KBT Terapeut. 

Vi arbetar lösningsfokuserat och med ett salutogent perspektiv där det är viktigt att den ung kan begripa och förstå varför hon eller han är på behandling, ges möjlighet till att påverka och hantera sin problematik till att öka motivationen och meningsfullheten. 
För att dämpa stress och destruktivt beteende arbetar vi med lågaffektivt bemötande och jagstärkande faktorer samt social färdighetsträning.

Vi använder oss av en behandlingsstruktur som heter Nästa Steg. Här jobbar vi aktivt med mål och delmål samt att den unge aktivt ska vara delaktig till att beskriva egna mål och strategier till hur förändring ska uppnås. Med hjälp av nästa steg hålls återkommande målutvärderingssamtal samt målskattningar genomförs.
Tillståndsbevis.pdf