Kompetens och personal

Virserum Behandlingshem ar personal med bred och lång kompetens. Personalen kommer från olika delar av socialt arbetet och består av socionomer, beteendevetare, behandlingsassistenter, terapeuter, pedagoger. Personalen har flerårig erfarenhet av att arbete med unga människor som har omfattande problematik. I personalgruppen finns det kompetens och erfarenhet från både statlig vård (SiS) kommunal vård och privat vård och behandling.
Vi kommer löpande att presentera vår personal mer ingående på sidan.

Föreståndare 

Magnus Ohlson

Magnus har lång erfarenhet av arbete inom den privata sektorn med behandlingsverksamhet av både barn och vuxna. Han har bl.a. jobbat med behandling av alkohol- och narkotikamissbruk, psykosocial problematik neuropsykiatriska funktionshinder, skolproblematik, verksamhetsledning, som föreståndare med verksamhetschefs ansvar, utvecklat utredningsteam och modeller, har genomfört konsultuppdrag med utveckling och start av ny HVB verksamhet mm.

Magnus har tidigare bland annat varit verksamhetschef/föreståndare för ett skol och behandlingshem för barn mellan 10-18 år med blandad problematik. Verksamheten har 25 platser och ca ett 30 tal anställda.  Magnus har även arbetat som föreståndare på Barrebacken som är en enhet under Behandlingshemmet Källtorp AB. Magnus har även ingått verksamhetens utredningsteam som genomförde kompletta utredningar, neuropsykiatrisk, psykologisk, pedagogisk, och social utredning.
Magnus har en bred erfarenhet inom socialt arbete och utveckling av löpande HVB verksamhet.
Han är utbildad socionom med inriktning, ledarskap och organisation.
Magnus driver även konsultverksamhet inom socialt arbete 
www.hvbconsulting.se


SamordnareBiträdande föreståndare/Placeringsansvarig

Sanne Dahlström

Sanne har sedan 2008 arbetat inom skolan med förstärkt stöd till barn och ungdomar med varierande behov och differentierade diagnoser. Hon har tidigare arbetat som verksamhetschef vid HVB-hem och har lång erfarenhet av arbete och möten med ungdomar som bor utanför det egna hemmet under såväl kortare som mer långvariga perioder. Hon har erfarenhet av utredningar och insatser till barn och ungdomar i ett brett ålderspann och har vana av att jobba både proaktivt och reaktivt tillsammans med ungdomen och vårdnadshavare.  

Sanne har en beteendevetenskaplig bakgrund med inriktning mot socialpsykologi, beteendemönster och påverkansprocesser.
Därtill är hon utbildad inom socialrätt, arbetsrätt, HR, kommunikation, konflikthantering och ledarskap.
Sedan 2016 arbetar hon med ledningssystem och kvalitetssystem för HVB-verksamheter och har god kännedom om hur en välfungerande, tydlig och utvecklande verksamhet byggs genom konkreta metoder med klienten i fokus.